DHKT

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (DCFB 2020)

14/07/2020

🔥HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (DCFB 2020)🔥
Miền Trung- Tây Nguyên gồm 18 tỉnh và 1 thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trên giao điểm của trục kinh tế Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông Tây, là khu vực với tiềm năng lớn về kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế các tiềm năng vẫn chưa được khai thác đúng mức so với một số vùng khác của nước ta. Vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên nhằm rút ngắn khoảng cách vùng miền và giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề xã hội là một mục tiêu có tính bức thiết. Để hoàn thành mục tiêu này, hệ thống Tài chính – Ngân hàng có vai trò cực kỳ quan trọng, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.


Do đó, Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính và Ngân hàng năm 2020 tại Đà Nẵng (DCFB 2020) với chủ đề “Hệ thống Tài chính – Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ” được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức là nơi quy tụ các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý liên quan cùng tham dự, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp với các chủ đề sau:
🏅Tác động của hệ thống tài chính đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội;
🏅Tác động của công nghệ đối với hoạt động của hệ thống tài chính;
🏅Tác động của công nghệ số hóa/cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động tài chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội;
🏅Quản trị Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác trong bối cảnh cách mạng công nghệ từ thực tiễn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên;
🏅Vấn đề phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương trong quản lý tài chính công;
🏅Thúc đẩy liên kết giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng và vận dụng các công cụ tài chính nhằm thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực Miền Trung – Tây Nguyên;
🏅Hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác: đặc thù địa phương và những đặc điểm có tính phổ quát;
🏅Các chủ đề khác có liên quan.

DCFB 2020 nhận được sự quan tâm, tham dự của hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu viên đến từ nhiều trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Ngân hàng, đơn vị Kiểm toán, Ngân hàng Nhà nước... Đặc biệt những tham luận gửi đến hội thảo đều trải qua quá trình phản biện hết sức nghiêm túc, với kết quả 56 bài được Ban Tổ chức lựa chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.
Ban Tổ chức cũng sẽ lựa chọn một số tham luận có tính điển hình theo từng nhóm chủ đề và phù hợp nhất với mục tiêu của Hội thảo để trình bày và trao đổi ý kiến trực tiếp tại Hội thảo; điều này sẽ giúp nhìn nhận sâu hơn, từ nhiều góc nhìn và cách tiếp cận đa dạng, cho phép đối chiếu, so sánh và tìm kiếm sự đồng thuận trên cơ sở nhận thức mới hơn về những vấn đề được bàn luận và chủ đề chung của Hội thảo. Hy vọng qua Hội thảo lần này, chúng ta sẽ nhận được những liên kết giữa các chủ đề được thảo luận với những gợi ý, khuyến nghị từ các nhà khoa học và đặc biệt là những phân tích giàu chất liệu đời sống thực từ các nhà hoạt động thực tiễn.
#Hội_thảo_Khoa_học_Quốc_gia #Tài_chính_và_Ngân_hàng #DCFB_2020
#Khoa_Ngân_hàng #Trường_ĐH_Kinh_tế #ĐH_Đà_Nẵng