DHKT

Ngoại khóa Học phần Quản trị Ngân hàng

06/12/2019

Tháng 11 vừa qua, Khoa Ngân hàng đã tổ chức hoạt động ngoại khoá dành cho sinh viên theo học học phần Quản trị ngân hàng với chủ đề: Quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại.

Khách mời trình bày: Ông Lê Thanh Quý Ngọc - Giám đốc khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Khoa Ngân hàng trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự hỗ trợ, cộng tác nhiệt tình từ Ông Lê Thanh Quý Ngọc cũng như lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) trong các hoạt động học thuật của Khoa.