DHKT

Tổ chức bảo vệ Thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng khóa K35

22/10/2019
Trong tháng 8 và 9 vừa qua, trường Đại học Kinh tế và khoa Ngân hàng đã tổ chức bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ cho 102 học viên cao học khóa 35 ngành Tài chính - Ngân hàng tại các trung tâm. Cụ thể:
Tại Đà Nẵng: 23 học viên
Tại Đăk Lăk : 21 học viên
Tại Kon Tum: 36 học viên
Tại Quảng Bình: 22 học viên
Xin trân trọng gửi lời chúc mừng đến toàn thể các học viên khóa 35 ngành Tài chính - Ngân hàng đã bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp.