DHKT

  • THÀNH TỰU

    Từ năm 1987, với bề dày truyền thống hơn 30 năm qua, tập thể sinh viên, học viên và cán bộ giảng viên khoa Ngân hàng đã và đang gặt hái được nhiều thành tích.

    Một số thành tích nổi bật của khoa Ngân hàng:

    Năm 2017: Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Ngân hàng Việt Nam (1987 - 2017)