DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và học tập suốt đời

 PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ NĂNG LỰC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG SINH VIÊN] 

Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò của kỹ năng làm việc nhóm và năng lực học tập suốt đời ngày càng trở nên quan trọng, nhất là trên con đường tìm kiếm nghề nghiệp của sinh viên, trong đó ngành Marketing không phải là ngoại lệ. 

Trong buổi sinh hoạt nhóm đọc lần này, Ths Nguyễn Cao Liên Phước và Ths Nguyễn Phương Thảo lần lượt trình bày những tìm hiểu và đánh giá của mình liên quan đến các vấn đề về kĩ năng làm việc nhóm và năng lực học tập suốt đời, từ đó các giảng viên trong khoa tiến hành một buổi thảo luận chung về các năng lực này. 


ThS Nguyễn Cao Liên Phước 


ThS Nguyễn Phương Thảo 

Buổi sinh hoạt nhóm đọc đã đi đến những kết luận liên quan đến cách thức đào tạo kĩ năng làm việc nhóm và năng lực học tập suốt đời cho sinh viên trong các học phần cũng như việc ra quyết định về các tiêu chuẩn và trọng số đánh giá năng lực của sinh viên, từ đó chốt các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo liên quan đến các năng lực này. Buổi sinh hoạt nhóm đọc còn đưa ra các định hướng tiếp theo cho việc tổ chức workshop liên quan đến việc phát triển các năng lực này trong sinh viên. Hi vọng với những nỗ lực của Khoa Marketing, sinh viên ngành Marketing sẽ ngày một hoàn thiện bản thân, hoàn thành chuẩn đầu ra của ngành học và đầy đủ điều kiện tham gia vào cuộc chiến tìm việc làm ngay sau khi rời giảng đường đại học.