DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Tính tất yếu của M-commerce trong bối cảnh Covid 19

SINH HOẠT NHÓM ĐỌC TRT KHOA MARKETING THÁNG 06.2020 | 

TÍNH TẤT YẾU CỦA M-COMMERCE TRONG BỐI CẢNH COVID-19

👉 Sáng nay ngày 05/06/2020 tại phòng Lab Marketing đã diễn ra buổi sinh hoạt nhóm đọc TRT Khoa Marketing do ThS. Nguyễn Minh Tâm trình bày với topic: 
“An Insight of M-Commerce in Vietnam"

📱Nếu như những năm trước đây nhắc đến thương mại điện tử tức là nhắc đến E-Commerce với các hoạt động mua bán, giao dịch, trao đổi được thực hiện trên máy tính. Còn hiện nay, khái niệm M-Commerce hay Thương mại di động được cho xu hướng tất yếu.

📱Tại buổi sinh hoạt nhóm đọc, các thành viên nhóm TRT Khoa Marketing đã chia sẻ và đóng góp ý kiến cho ThS. Nguyễn Minh Tâm trong việc xây dựng mô hình nghiên cứu, phương pháp luận, thu thập dữ liệu, đặc biệt tính tất yếu của M-Commerce trong bối cảnh thế giới đang chịu ảnh hưởng của COVID-19.

Sinh hoạt Nhóm đọc là cơ hội tốt để các giảng viên Khoa Marketing chia sẻ, cùng nhau trao đổi để phát triển và gia tăng hiệu quả hoạt động nghiên cứu, thúc đẩy và lan toả kiến thức trong khoa nói riêng và mở rộng quy mô chia sẻ tri thức trong toàn trường.