DHKT

Thông tin nổi bật về Bảo hiểm - Tiền lương cập nhật đầu tháng 9/2015

1. Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2016

Ngày 03/9/2015, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất trình lên Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu vùng kể từ năm 2016 như sau: 

- Vùng I: 3.500.000 đồng

- Vùng II: 3.100.000 đồng

- Vùng III: 2.700.000 đồng

- Vùng IV: 2.400.000 đồng

Như vậy, so với mức lương hiện hành tại Nghị định 103 năm 2014 thì mặt bằng lương tối thiểu vùng dự kiến áp dụng từ năm 2016 tăng trung bình 12.4%.

Sắp tới, Chính phủ sẽ căn cứ vào thông tin này để ban hành Nghị định mới về tiền lương tối thiểu vùng thay thế cho Nghị định 103.

2. Thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Từ ngày 15/10/2015, Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện như sau:

- Được thực hiện theo Điều 28 của Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp đi công tác, nghỉ phép ngoài quy định nêu trên thì phải xuất trình thêm giấy công tác, hoặc giấy nghỉ phép còn giá trị sử dụng, chậm nhất là trước khi ra viện.

- Trường hợp làm nhiệm vụ đột xuất hoặc hành quân dã ngoại ngoài quy định nêu trên phải xuất trình thêm giấy giới thiệu của đơn vị quản lý, chậm nhất là trước khi ra viện.

- Trường hợp người tham gia BHYT thuộc đối tượng khác được tuyển chọn vào Quân đội, Công an, tổ chức cơ yếu thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, trong thời gian chưa được cấp thẻ BHYT mà đi khám, chữa bệnh phải xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh và lệnh gọi nhập ngũ, hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Trường hợp đang trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ BHYT thì phải xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị có ghi rõ mã thẻ BHYT hoặc giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ BHYT. 

3. Hướng dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề

Ngày 03/9/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn3526/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học việc.

Theo đó, người học nghề, tập nghề không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài những thông tin nổi bật về tiền lương, bảo hiểm nêu trên, trong tuần quaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT còn cập nhật được nhiều văn bản nổi bật khác như là:

4. Hướng dẫn mới về mua bán vàng miếng

Theo Thông tư 12/2015/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước thì

- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tạm ngừng giao dịch mua bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 5  của Thông tư 06. 

- NHNN tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt trừ trường hợp:

Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng với NHNN, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng với NHNN.
 
Thông tư 12/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2015.

5. Trách nhiệm gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa

Theo Thông tư 13/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành ngày 21/7/2015 về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ thì:

- Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thuộc mức an ninh A, B, C và D phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa theo quy định tại mục 1 và mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

- Đối với nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, B và C, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ bổ sung theo quy định tại mục 2 và mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Ngoài ra, Thông tư 13 còn bổ sung trách nhiệm của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong việc xây dựng và duy trì hoạt động của Hệ thống giám sát nguồn phóng xạ di động…

Thông tư 13/2015/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

6. Sắp có văn bản hướng dẫn về nghĩa vụ quân sự đối với nữ

Theo Quyết định 1510/QĐ-TTg thì Bộ Quốc phòng phải chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng các Nghị định hướng dẫn Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) trình Chính phủ vào tháng 11 tới. Cụ thể:

- Nghị định quy định ngành, nghề của công dân nữ trong độ tuổi thực hiện NVQS phù hợp với yêu cầu của Quân đội; công dân thuộc diện làm NVQS được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

- Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký NVQS; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký NVQS, khám, kiểm tra sức khỏe.

- Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

- Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ; chế độ chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và thân nhân của quân nhân dự bị.

Đồng thời trong tháng 11/2015, Bộ Quốc phòng phải ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật NVQS.

Quyết định 1510/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/9/2015.

7. Hồ sơ thẩm định quy hoạch và sử dụng năng lượng sinh khối

Ngày 31/8/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 29/2015/TT-BCT về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối.

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- 10 bộ Đề án quy hoạch cấp tỉnh hoàn chỉnh và 01 CD/USB chứa file báo cáo Đề án quy hoạch cấp tỉnh và các tài liệu kèm theo;

- 10 bộ báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch cấp tỉnh;

- Văn bản góp ý, kiến nghị của các cơ quan có liên quan;

- Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan.

Đồng thời, nội dung đề án quy hoạch phát triển, sử dụng năng lượng sinh khối cấp quốc gia và cấp tỉnh được hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này.

Thông tư 29/2015/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2015.

 

(Nguồn: thư viện pháp luật)