DHKT

Buổi ngoại khóa học tập cho khóa 43K

14/01/2021

Khoa Kinh tế thông báo đến toàn bộ sinh viên khóa 43K về đợt ngoại khóa học tập bổ sung cho các học phần còn lại của các chuyên ngành, cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 thứ 7 ngày 16/01/2021

Địa điểm: Hội trường E

Học phần ngoại khóa: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Quản trị khu vực công

Lớp học phần: 43K04 - 43K11

 

Yêu cầu: tất cả sinh viên thuộc các lớp 43K04 và 43K11 bắt nuộc phải tham dự buổi ngoại khóa (đây là một trong các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp) và phải hoàn thành yêu cầu được đưa ra của các giáo viên hướng dẫn (danh sách các lớp học phần, tải ở đây)