DHKT

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập sinh viên hệ chính quy khoa Kinh tế kỳ II năm học 2020 - 2021

14/12/2020

Khoa Kinh tế thông báo đến sinh viên hệ chính quy đã đăng ký thực tập kỳ II năm học 2020 - 2021 về danh sách phân công hướng dẫn thực tập (download tại đây). Sinh viên các nhóm liên hệ giáo viên hướng dẫn để thực hiện các nội dung cho kỳ thực tập.