DHKT

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập kỳ I năm học 2020 - 2021

20/08/2020

Khoa Kinh tế gởi đến sinh viên hệ chính quy đã đăng ký thực tập kỳ I năm học 2020 - 2021 danh sách phân công giáo viên hướng dẫn. Sinh viên các nhóm chủ động liên hệ giáo viên để được hướng dẫn cụ thể. Lưu ý: giấy giới thiệu thực tập đã có tại VP Khoa, tuy nhiên do tình hình dịch phức tạp nên chưa thể đến nhận.