DHKT

Bảo vệ thực tập tốt nghiệp kỳ II năm học 2019 - 2020

01/06/2020

Khoa Kinh tế thông báo đến các sinh viên hệ chính quy đã đăng ký và thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp kỳ II năm học 2019 - 2020, cụ thể:

Hạn cuối nộp báo cáo: thứ 6 ngày 05/06/2020 tại VP Khoa Kinh tế

    Tham gia buổi báo cáo thực tập:

Thời gian: 7h30 thứ 4 ngày 10/06/2020 
1. Nhóm thầy Bình + cô Ngọc:      D104
2. Nhóm cô Thủy + thầy Nhân:     D305
3. Nhóm thầy Bảo + thầy Khôi:     D306
4. Nhóm thầy Chương + thầy Ân: D404

Thời gian: 14h thứ 6 ngày 12/06/2020
5. Nhóm thầy Long  + cô Dân:      D205

    Hội đồng khóa luận tốt nghiệp:

Thời gian: 14h30 thứ 4 ngày 10/06/2020

Địa điểm:  E205

 

Mọi thắc mắc liên hệ VP Khọa để được giải đáp.