DHKT

Buổi ngoại khóa Online (lần 2) kỳ II năm học 2019 - 2020

26/03/2020

Buổi ngoại khóa vào ngày 31/3/2020 sẽ không có sự tham gia của KOL (Key opinion leader) Dustin Phúc Nguyễn và nghệ sĩ Huỳnh Lập theo dự định nên sẽ tiếp tục tổ chức buổi online trên Youtube vào thời gian: 14h00 ngày 7/4/2020

Đối với các sinh viên đã đăng ký tham gia lần 1 có thể tiếp tục tham gia đợt 2 này, chương trình khuyến khích sự tham gia của các sinh viên khác từ các lớp của khoa Kinh tế cũng như sinh viên trong nói chung. Đăng ký tham gia theo mẫu (download tại đây) gởi về địa chỉ email: chuongon@due.edu.vn trước 31/03/2020.