DHKT

Sinh hoạt ngoại khóa Online

23/03/2020

Khoa Kinh tế sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa học tập cho kỳ II năm học 2019 - 2020. 

Theo đó, chương trình Bệ Phóng Việt Nam Digital 4.0 thông báo Kế hoạch tổ chức talkshow online về tiếp thị trên Youtube từ 14h-16 ngày vào ngày 31/3. Chương trình talkshow có sự tham gia của KOL (Key opinion leader) Dustin Phúc Nguyễn và nghệ sĩ Huỳnh Lập. 

Lưu ý: Sinh viên đã được thông báo  tham gia làm theo hướng dẫn từ chương trình.