DHKT

Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập kỳ II năm học 2019 - 2020

28/11/2019

Các sinh viên đã đăng ký thực tập kỳ II năm học 2019 - 2020 đã được Khoa phân nhóm Giáo viên hướng dẫn (Download tại đây). Sinh viên các nhóm chủ động liên hệ giáo viên hướng dẫn để gặp mặt và thực hiện thực tập trong kỳ II theo các quy định chung của trường.