DHKT

TỌA ĐÀM "CÁC RÀO CẢN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM: THỰC TRẠNG, NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC"

21/09/2018

Kính gửi Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên.
Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Kinh tế phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học "Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng, những vấn đề tồn tại và giải pháp khắc phục".
Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 9 năm 2018 (Thứ Sáu)
Địa điểm: Hội trường E
Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên đến tham dự.

 

Cre: Phòng Khoa học & HTQT