DHKT

CHUYÊN ĐỀ KHOA HỌC GIỮA KHOA KDQT VÀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC TẾ (ĐH THAMMASAT, THÁI LAN)

22/12/2021

Sáng nay, ngày 22/12, Chuyên đề khoa học (External academic workshop) giữa Khoa Kinh doanh Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Năng lực cạnh tranh quốc tế của Đại học Thammasat (Thái Lan) phối hợp tổ chức đã diễn ra trên nền tảng Zoom Meeting.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Phần trình bày của IS Wanissa Suanin và phần thảo luận của TS Phùng Nam Phương Processed Food Exports from Developing Countries: The Effect of Food Safety Compliance Wanissa Suanin Faculty The International Competitiveness Research Center (ICRC), Economics, Thammasat University [DUE PHUNG NAM PHUON... Wanissa Suanin'

Tại chuyên đề, 05 công trình khoa học của các giảng viên và các nhà nghiên cứu đã được trình bày. Các công trình đã nhận được những phản hồi tích cực mang tính xây dựng và học hỏi. Chuyên đề khoa học lần này là cơ hội để giảng viên hai trường cùng giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo tiền đề cho những buổi trao đổi học thuật sau này.

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Phần trình bày của ThS. Phạm Hô Hà Trâm và phần thảo luận của PGS. TS. Alongkorn Tanasritunyakul Whether the role of trust on intellectual property right protection is via formal institutions? By Thuy .Nguyen, Tien H. Duong, My T.T. Dinh, Thu Faculty International Business, The University Truong, Tram .H Pham Danang, University of Economics WF0 Alongkorn Tanasritunyakul DUE TRAM PHAM H. H.'

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Phần trình bày của TS. Phạm Thị BéLoan và phần thảo luận của PGS. TS. Juthathip Jongwanich ECON Demystifying the Link between Socio-Environmental Intentions and Consumer-Brand Relationships Loan Pham Thi Be (University ofDanang Vietnam) Pierre (IAE Grenoble, France) Faheem Ahmed (University of Grenoble Alpes, France) December 22, 2021 CRC JuthathpJongwanich DUE Pham Thi Be Loan'

Xin chúc mừng buổi Chuyên đề khoa học đã diễn ra tốt đẹp và hy vọng trong tương lai không xa, khoa KDQT sẽ tiếp tục được hợp tác cùng với các đơn vị nghiên cứu trên thế giới để giao lưu và trao đổi kiến thức.