DHKT

SINH HOẠT NHÓM ĐỌC KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ NGÀY 30/11

30/11/2021

Sáng nay, buổi sinh hoạt nhóm đọc định kỳ của khoa KDQT đã diễn ra trực tuyến với hai đề tài thú vị:

Chủ đề “The effect of the Covid-19 pandemic risk perception on students' behavioural intention towards returning home for studying” (tạm dịch: Tác động của nhận thức rủi ro về đại dịch Covid-19 đến ý định trở về quê hương học tập của du học sinh) do TS. Phùng Nam Phương báo cáo.