DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SV TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NĂM HỌC 2021-2022

06/10/2021

Căn cứ vào Quyết định số 3226/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN ngày 21 tháng 09 năm 2020 về việc ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị (Khoa/Trung tâm/Phòng) và toàn thể sinh viên về việc đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 gồm các nội dung như sau:

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia thực hiện đề tài NCKH là những sinh viên hệ chính quy, có học lực từ khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt, đang theo học và thuộc diện quản lý của Nhà trường vào thời điểm đăng ký (từ K43 đến K47).

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài theo các nhóm lĩnh vực sau đây:

2.1. Kinh tế và Kinh doanh 1 (KD1): Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công.

2.2. Kinh tế và Kinh doanh 2 (KD2): Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Marketing, Ngoại thương, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Thống kê kinh tế xã hội, Thương mại điện tử.

2.3. Khoa học xã hội (XH): Luật học, Quản lý nhà nước.

2.4. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (KT3): Quản trị hệ thống thông tin, Tin học quản lý, Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh.

3. Triển khai thực hiện đề tài

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên/nhóm) và nộp Phiếu đăng ký (Mẫu 1a/1b) về Đơn vị quản lý trước ngày 22/10/2021 (Thứ Sáu).

Đơn vị quản lý tập hợp Phiếu đăng ký, lập Danh sách đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn (Mẫu 2) (tối đa 2 đề tài/GVHD/1 đợt) gửi về Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 29/10/2021 (Thứ Sáu).

Chi tiết vui lòng xem tại đây 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Khoa học & HTQT theo SĐT 0236.3.954243 (cô Quỳnh Anh)

Trân trọng!