DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BẢN GỐC HỒ SƠ NHẬP HỌC SINH VIÊN KHOÁ 47K - ĐỢT 1

22/09/2021

Thực hiện quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và công tác hậu kiểm tuyển sinh năm 2021 đúng thời gian quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên khóa 47, khẩn trương nộp bản gốc hồ sơ nhập học đến Trường. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng sinh viên:

Sinh viên khóa 47K nhập học Đợt 1, ngày 28/8/2021 (Sinh viên trúng tuyển dựa trên thành tích học tập, năng lực ngoại ngữ, kết quả trung học phổ thông và thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) chưa nộp bản gốc hồ sơ nhập học cho Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

2. Thời gian nộp bản gốc hồ sơ:

Sinh viên phải nộp bản gốc hồ sơ nhập học cho Nhà trường chậm nhất là ngày 27/9/2021 (tính theo dấu bưu điện).

3. Một số yêu cầu:

- Sinh viên phải thực hiện đúng thời gian và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định sau thời gian trên.

- Sinh viên cần thông tin thêm xin mời liên hệ Phòng CTSV số máy 0236.3950464 hoặc 0905 887171 (trong giờ làm việc).

Thông báo chi tiết: http://https//due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14037

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN