DHKT

DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT VÀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO 43K, 44K, 45K KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

08/04/2021

Khoa Kinh doanh quốc tế và phòng Công tác sinh viên đã phối hợp đối chiếu dữ liệu và đã thống nhất danh sách sinh viên nhận học bổng đặc biệt và học bổng khuyến khích học tập cho kỳ 2 như trong đường link bên dưới. Các bạn xem thông tin học bổng, nếu có thắc mắc gì liên hệ thầy Tuấn, số điện thoại 0347753500, từ nay cho đến hết ngày mai, thứ Sáu ngày 9/4/20201.
**Lưu ý: điều kiện đầu tiên để được xét học bổng là sinh viên phải học tối thiểu 15 tín chỉ trong kỳ. Vì thế, có nhiều sinh viên điểm học tập và rèn luyện tốt, đặc biệt sinh viên 43K, nhưng không được xét học bổng do không đủ số tín chỉ. Thứ tự ưu tiên xét học bổng là: 1. Hạng học tập, 2. Hạng rèn luyện, 3. Điểm học tập, 4. Điểm rèn luyện.**

Các bạn truy cập link tại đây
Khoa KDQT