DHKT

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GVHD NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

29/11/2020

Khoa Kinh doanh quốc tế đã tiến hành phân công GVHD cho các nhóm sinh viên đăng ký làm NCKH năm học này. Các bạn xem thông tin GVHD trong đường link đính kèm, chủ động liên hệ với GVHD qua mail.

Thời gian triển khai làm NCKH là từ khi thông báo cho đến khoảng hết tuần học cuối cùng của học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Khoa Kinh doanh quốc tế