DHKT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022 KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

15/07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

=======================

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2022

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM HỌC 2021-2022 KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

 Khoa Thương mại Điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN thông báo kế hoạch lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

1. Thủ tục đăng ký

Ký nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp

Thời gian: 7h30-9h30, Thứ Sáu, ngày 29/07/2022

Địa điểm: Phòng G101, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Chú ý: Sinh viên đến ký nhận hồ sơ tốt nghiệp phải có Chứng minh nhân dân

2. Dự lễ trao bằng tốt nghiệp

Khoa Thương mại Điện tử tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021- 2022 theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian sinh viên tập trung: 7h15, thứ Tư, ngày 03/08/2022

Thời gian chính thức Lễ: 8h00, thứ Tư, ngày 03/08/2022

Địa điểm: Hội trường A, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Nội dung thực hiện: Nhận trang phục cử nhân, tập duyệt và dự lễ tốt nghiệp.

Chú ý: Sinh viên không làm thủ tục đăng ký, không đến đúng giờ, không tham gia tập duyệt sẽ không được tham gia dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

 

Trân trọng!

Trưởng Khoa Thương mại Điện tử

    TS. VÕ QUANG TRÍ