DHKT

HỘI THẢO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH VÀ HỘI NHẬP (THÁNG 8/2014)

Sáng 15/8, tại Đà Nẵng, Đại học Kinh tế Đà Nẵng phối hợp với Vụ Chế độ kế toán - kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập”.

Trình bày Đề dẫn Hội thảo, GS.TS Trương Bá Thanh, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, môi trường kinh doanh trong và ngoài nước đã có nhiều chuyển biến đáng kể. Việc làm ăn kém hiệu quả của một số tập đoàn kinh tế của nhà nước, định chế tài chính, tính minh bạch của các tổ chức công lập sử dụng ngân sách nhà nước đã đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng công tác kế toán, kiểm toán. Tính hữu ích của thông tin kế toán ở các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ cũng là một vấn đề cần tiếp tục tranh luận, khi mà gần như báo cáo tài chính của các tổ chức này ít được người sử dụng quan tâm...

Từ những thách thức trên, GS.TS Trương Bá Thanh cho rằng, cùng với việc Việt Nam chuẩn bị gia nhập Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TTP), trong thời gian tới, đòi hỏi phải tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch; trong đó, những đổi mới về thể chế kế toán và kiểm toán là hết sức quan trọng.

Hội thảo đã chia thành hai phiên thảo luận.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến thảo luận về 3 báo cáo gồm: Cập nhật, bổ sung, sửa đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế; Hướng thay đổi chuẩn mực kế toán Việt Nam: Nhìn từ dự thảo chuẩn mực chung “Khuôn khổ của lập, trình bày báo cáo tài chính”; Một số ý kiến về việc xác lập khung pháp lý áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam.
 
Tại  phiên thứ hai, các đại biểu tiếp tục nghe 3 báo cáo về: Thực trạng quy định pháp lý trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp Việt Nam hiện nay; Dự đoán sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính; Bàn chung chương trình đào tạo thạc sỹ ứng dụng ngành kế toán.

Ngoài 6 báo cáo được trình bày trực tiếp và thảo luận tại Hội thảo, Ban Tổ chức cũng đã nhận được hơn 40 tham luận khác xoay quanh chủ đề của Hội thảo.

Các báo cáo và ý kiến thảo luận tại Hội thảo tập trung khẳng định: Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới cùng với những chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề mới, cần có sự nhận thức và tháo gỡ.

Trong điều kiện đó, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và hội nhập, hoàn thiện thể chế, tạo ra khung pháp lý cần thiết cho sự vận hành của các công cụ quản lý, trong đó có kế toán, kiểm toán là một yêu cầu bức thiết. Đây là đòi hỏi đặt ra từ chính thực tiễn của nền kinh tế, của các tổ chức và doanh nghiệp.

Các ý kiến tại Hội thảo cũng cho rằng, trong những năm qua, những đổi mới đã đưa lĩnh vực kế toán, kiểm toán nước ta tiếp cận với thông lệ quốc tế. Song những thách thức của quá trình hội nhập đòi hỏi phải có sự cải cách nhanh và sâu rộng từ khung pháp lý cho tới những hướng dẫn nghề nghiệp. Vì vậy, các vấn đề mà Hội thảo quan tâm chính là những định hướng cho sự phát triển của kế toán và kiểm toán quốc gia trong thời gian tới./.