DHKT

GƯƠNG MẶT CỰU SINH VIÊN TIÊU BIỂU

Được rèn luyện từ cái nôi đào tạo cử nhân kế toán đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, sinh viên Khoa Kế toán đã có mặt trên tất cả các vùng miền của đất nước. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đã trở thành những doanh nhân thành đạt, nắm giữ những vị trí quan trọng trong các tổ chức, các doanh nghiệp. Dưới đây là một số gương mặt tiêu biểu.

Ông NGUYỄN HỮU SIA - Cu sinh viên lớp 77k6

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng


ÔNG TRỊNH BẰNG CÓ - Cựu sinh viên lớp 82k6

Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Đông Việt

Ông PHAN XUÂN VẠN - Cựu học viên cao học Khóa 10

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC

Ông ÔNG THỪA PHÚ

Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP Đà Nẵng

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ pần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng

Ông LÊ MINH PHÚC - Cựu sinh viên khóa 88k6

Tổng Giám đốc VinaCapital Đà Nẵng

Tổng Giám đốc Công ty Sân Gôn VinaCapital Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ FDI Club Đà Nẵng


Ông HỒ QUANG DŨNG

Giám đốc công ty Cổ phần vàng bạc đá quý SJC Đà Nẵng


Ông TRẦN ĐÌNH CHÁNH

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đắk Lắk

Ông TRÌNH QUỐC VIỆT - Cựu sinh viên khóa 26

Giám đốc Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng tại Đà Nẵng (PDAC)


Bà TRẦN PHƯỚC HẠ NHI - Cựu sinh viên khóa 26 

Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tại Đà Nẵng