DHKT

CUỘC THI “HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP” NĂM 2021

 Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trân trọng kính thông báo Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (SV_STARTUP-2021) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành để cùng chung tay xây dựng và triển khai.
Cuộc thi SV_STARUP-2021 bao gồm các lĩnh vực sau:
- Khoa học, công nghệ
- Công nghiệp, chế tạo sản phẩm
- Nông, lâm, ngư nghiệp
- Giáo dục, y tế
- Dịch vụ, du lịch
- Tài chính, ngân hàng
- Kinh doanh tạo tác động xã hội
- Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác
Cuộc thi SV_STARTUP-2021 bao gồm 05 vòng thi cụ thể như sau:
1. Vòng cơ sở tại các cơ sở GD&ĐT (Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN)
2. Vòng bán kết
3. Vòng đào tạo
4. Vòng bình chọn online
5. Vòng chung kết
Hình thức nộp bài:
Các nhóm dự thi nộp đăng ký tham dự cuộc thi qua địa chỉ email Phòng Khoa học & HTQT: interrelations@due.edu.vn, bao gồm:
1. Ảnh nhóm dự án (Lưu ý: từ 3-5 ảnh, kích thước ảnh tối đa 2Mb)
2. File trình bày dự án tham dự cuộc thi SV_STARTUP-2021 (thể thức quy định tại Phụ lục 1&2, QĐ số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Thể lệ cuộc thi SV_STARTUP-2021) (Lưu ý: Nộp file PDF)
3. Bài thuyết trình của nhóm được trình bày bằng Video clip không quá 03 phút (quy định tại Phụ lục 3, QĐ số 2386/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 07 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Thể lệ cuộc thi SV_STARTUP-2021)
4. Hình ảnh hoặc video clip về sản phẩm mẫu.
Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đây:
Thông tin liên lạc: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Email: interrelations@due.edu.vn
- Số điện thoai: 0236-3958635
Hạn nộp bài dự thi vòng cơ sở: Trước 12h ngày 5/10/2021.

Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO MINISTRY EDUCAT TRAINING BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI 'HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP' NĂM 2021 SV.STARTUP 2021'