DHKT

“TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ” ĐỢT 2 DÀNH CHO SINH VIÊN KHOÁ 47K

Khoa Kế toán nhắc nhở các Tân sinh viên 47K cùng tham dự đầy đủ và nghiêm túc Tuần Sinh hoạt công dân đầu khóa do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức vào các ngày 25/09 và 03/10.
Cụ thể: gồm 3 Module (Ký hiệu M)
- M.1: Bắt đầu từ 7h30 sáng 25/9/2021
- M.2: Bắt đầu từ 14h00 chiều 25/9/2021
- M.3: Bắt đầu từ 7h30 sáng 03/10/2021
Trên nền tảng: Zoom
-Thông tin chi tiết về buổi sinh hoạt công dân: https://bit.ly/3zsrYsV
Buổi Sinh hoạt công dân đầu khóa nằm trong chuỗi hoạt động chủ điểm đón chào Tân sinh viên 47K của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN nói chung và Khoa Kế toán nói riêng. Các em sẽ được hiểu thêm về Trường, quy trình nhập học của Tân sinh viên; phương pháp học tập; và quan trọng được tìm hiểu về Khoa Kế toán với những bề dày thành tích cả học tập lẫn hoạt động Sinh viên. Trong bối cảnh dịch bệnh, mặc dù sẽ khó khăn ban đầu trong tương tác; nhưng mọi người cùng tham gia nhiệt tình; và xây dựng phát biểu trong buổi sinh hoạt cùng thầy cô nhé.
Một số lưu ý nhỏ chuẩn bị:
- Hãy chuẩn bị Laptop, đường truyền; tai nghe thật tốt và các giấy note ghi lại bởi lượng thông tin khá nhiều.
- Sinh viên cần đăng nhập vào lớp học trước 15 phút và chú ý cột “Tên zoom” để đặt đúng tên zoom của mình trong quá trình học để phòng Công tác sinh viên theo dõi, điểm danh.
- Các thông tin (Meeting ID, mật khẩu để tham gia vào lớp học...), sinh viên theo dõi trong email cá nhân.

 Chúc các Tân sinh viên 47K những buổi sinh hoạt công dân đầu tiên thời sinh viên nhiều bài học ý nghĩa.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐẠI HỌC ĐÀ NẮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN -SINH VIÊN ĐẦU KHÓA KHÓA 47K -ĐỢT 2 Năm học: 2021 2022'