DHKT

ĐIỂM CHUẨN KỲ THI THPTQG 2021 NGÀNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

 Điểm chuẩn 2 ngành Kế toán và Kiểm toán năm nay là 25.50

Xin chúc mừng các bạn đã trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và trở thành tân sinh viên 47K của Khoa Kế toán!

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐIỂM CHUẨN KHOA KẾ TOÁN 2021 (XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI THPT QG) KẾ TOÁN 25.50 KIỂM TOÁN 25.50 103'