DHKT

GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHOÁ 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC KÌ I 2020-2021

Bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, các bạn sinh viên 45K khoa Kế Toán còn là tấm gương sáng cho đàn em noi theo khi gặt hái được nhiều thành công trong học tập.
Học bổng chính là "quả ngọt" dành cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của các bạn với 3 mức học bổng sau:
- Học bổng đặc biệt: 14 750 000 đồng
- Học bổng toàn phần: 9 750 000 đồng
- Học bổng bán phần: 4 875 000 đồng

Khoa Kế Toán xin chúc mừng thành tích xuất sắc mà các bạn đã đạt được. Mong rằng các bạn tiếp tục cố gắng học tập, trau dồi thêm nhiều kĩ năng, xứng đáng là hình mẫu lí tưởng cho thế hệ sau. Đồng thời gặt hái thềm nhiều thành tích nổi bật để phát huy truyền thống hiếu học của khoa Kế Toán.

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO- KÌ 1.2020-2021 CAO Học tập- 3.81 Rèn luyện 96 ا TỐNG THỤC KHA 45K18.1‎'‎‎ Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- -3.88 Rèn luyện 94 HOÀNG THỊ THANH THANH 45K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.68 Rèn luyện -90 PHẠM KHÁNH ĐOAN 45K06.3' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.63 Rèn luyện 95 LÊ THỊ CẨM NHUNG 45K06.4' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 3.63 CIÙNG Rèn luyện 90 TỐT NGHIỆP HUỲNH THỊ MAI LINH 45K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập -3.61 Rèn luyện 92 MOMDEU HỒ VĂN TRỰC 45K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.61 Rèn luyện 90 TƯỞNG THỊ XUÂN HƯƠNG 45K06.6' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học Họctập-3.81 tập ènluyện-85 luyện NGUYỄN THỊ THÙY LINH 45K06.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập -3.69 Rèn luyện 89 > TRẦN THỊ YẾN NHI 45K18.2' Có thể là hình ảnh về ‎1 người, ngoài trời và ‎văn bản cho biết '‎GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 3.68 Rèn luyện 88 ا TRẦN THỊ MINH NGỌC 45K06.1‎'‎‎ Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Họctập-3.65 Học tập- Rèn luyện 88 PHẠM THỊ MAI LINH 45K06.3' Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 45K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.61 'EAN Rènluyện-87 luyện TRỊNH THỊ THÚY QUỲNH 45K06.2'