DHKT

GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHOÁ 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC KÌ I 2020-2021

Dù bận rộn với việc thực tập nhưng các bạn sinh viên 43k của khoa Kế Toán vẫn đạt thành tích cao trong học kì I vừa rồi. Để gặt hái được những thành công và thành tích xuất sắc ấy, các bạn đã nỗ lực không ngừng nghỉ, xuất sắc đạt được các mức học bổng cao:
- Học bổng đặc biệt: 14 750 000 đồng
- Học bổng toàn phần: 9 750 000 đồng

- Học bổng bán phần: 4 875 000 đồng

Khoa Kế Toán xin chúc mừng thành tích xuất sắc mà các bạn đã đạt được, đồng thời chúc các bạn hoàn thành tốt kì học cuối cùng của thời sinh viên. 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rèn luyện 90 NGUYỄN PHAN CHÁNH ĐẠT 43K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- -3.82 ènluyện-90 luyện PHAN THỊ CẨM TÚ 43K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.81 Rèn luyện 83 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 43K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ I.2020-2021 Học tập- 3.81 Rèn luyện- PHAN THI THU THỦY 43K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập 4.0 Rènluyện-92 92 luyện- LÊ NGỌC MINH CHÂU 43K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- -3.85 Rèn luyện TÔN NỮ CẨM TRINH 43K06.3' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.81 Rèn luyện 90 CÁP THỊ MAI ANH 43K06.5' Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÓA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- 3.81 Rèn luyện 92 ĐẶNG KHÁNH HUYỀN 43K18.1' Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'GIỚI THIỆU SINH VIÊN KHÃA 43K ĐẠT THÀNH TÍCH CAO KÌ 1.2020-2021 Học tập- -3.74 Rèn luyện 90 THANHS NGUYỄN THỊ THU NGÂN 43K06.7'