DHKT

SINH VIÊN THÀNH TÍCH TỐT HKII NĂM HỌC 2019 – 2020 KHOA KẾ TOÁN – NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Bên cạnh việc tham gia sôi nổi các hoạt động ngoại khóa thì Kế Toán còn được biết đến là một trong những khoa đứng đầu về thành tích học tập và rèn luyện.
Trải qua chuỗi hoạt động ngoại khóa, kì học tập vất vả và một mùa dịch bệnh kéo dài thì bây giờ đã đến lúc các bạn gặt hái thành công với những thành tích như mong đợi. Học bổng học tập chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng ấy của các bạn, với giá trị suất học bổng toàn phần là 9.250.000 đồng và bán phần là 4.625.000 đồng

Dưới đây là  những gương mặt sáng giá, có thành tích tốt nhất trong HKII năm học vừa qua.

Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết 'SINH VIÊN DAT THANH TÍCH TOT KÌ Il NĂM HOC 2019-2020 YN VM 45K06.1 DYNAMIC46 HOANG THI THANH THANH DIEM HOC TAP 3.8 DIEM REN LUYEN 94' Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản