DHKT

CHÚC MỪNG BA SINH VIÊN NỔI BẬT KHOA KẾ TOÁN NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG SCIC

Vừa qua, tổng Công ty đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước SCIC đã công bố những sinh viên ưu tú của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhận được học bổng. Vui mừng là trong Bốn sinh viên xuất sắc đã có  Ba sinh viên khoa Kế toán  nhận được học bổng lần này. Học bổng của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) có giá trị 15.000.000 đồng/suất, được trao cho ba sinh viên có thành tích xuất sắc sau đây:
1/ Phan Thị Thu Thủy, lớp 43K18.1,
2/ Nguyễn Thanh Quỳnh Trang, lớp 43K18.1,
3/ Từ Thị Việt Linh, lớp 43K06.1.
Hy vọng học bổng lần này sẽ giúp ích cho việc học tập và rèn luyện của các bạn trong thời gian tới, trải đường cho các bạn hướng tới thành công lớn trong tương lai.

Trân trọng.