DHKT

THÔNG BÁO HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN KỲ 1 NĂM 2019-2020

Khoa Kế Toán thông báo nhận hồ sơ xét học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Kì 1 năm học 2019 – 2020.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa Kế toán

Thời gian: Trước ngày 15/09/2019.

Khoa kiểm tra tính xác thực của hồ sơ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gửi kết quả xét học bổng bằng bản chính đến Phòng Công tác sinh viên chậm nhất là ngày 20/09/2019.

Thông tin chi tiết các trường hợp cấp xét học bổng xem Tại đây