DHKT

Ngoại khoá học thuật số 02 - KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN VỀ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (ACCA chủ trì và phối hợp với KPMG)

“KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN VỀ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN”

Giới thiệu sự kiện:

Doanh nghiệp cạnh tranh quyết liệt đòi hỏi chất lượng đội ngũ nhân sự ngày càng cao nhưng phần lớn năng lực chuyên môn của các bạn sinh viên ra trường chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thiếu kiến thức, kỹ năng v lĩnh vực kế toán hợp nhất tập đoàn tài chính, kế toán quản trị và các thông lệ quốc tế, các chuẩn mực quốc tế. Do đó, với mong muốn xây dựng những giá trị mới và bổ ích gửi đến các bạn sinh viên Khoa Kế Toán, sáng ngày 24 tháng 08, Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) phối hợp cùng KPMG Việt Nam sẽ có buổi Workshop “Kỹ năng chuyên môn về Tài chính - Kế toán”

Các diễn giả chính:

Từ KPMG:

Anh Nguyễn Phước Long Diên – Quản Lý Kiểm toán (Audit Manager)
Chị Nguyễn Thị Gia Lai –
 Trưởng phòng phát triển thị trường, khu vực Miền Trung

Từ ACCA:

       Chị Lê Thị Hậu – Giám Đốc Phát triển Đào tạo Khu vực Mê Kông

Chị Lê Nguyễn Thùy Mai - Trưởng ban Đối ngoại, Khối Giáo dục và Đào tạo, ACCA Việt Nam

Nội dung trao đổi:

+ Tìm hiểu về chứng chỉ ACCA - chương trình học quốc tế phổ biến nhất hiện nay

+ Tìm hiểu về KPMG, một trong #Big_Four ngành kiểm toán

+ Giao lưu trực tiếp với các đại diện đến từ Hiệp hội ACCA và KPMG thông qua buổi Workshop

Đối tượng tham dự:

+ Tất cả Sinh viên Khóa 42K

+ Khuyến khích Sinh viên 43K & các bạn sinh viên trong & ngoài Khoa Kế toán quan tâm (Lĩnh vực Tài chính - Quản Trị)

Thời gian: 6h45 – 11h00 sáng ngày 24/08/2019

Địa điểm: Hội trường A, Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Sinh viên đăng ký theo Lớp trực tiếp với Ban cán sự từng Lớp.

Mọi thắc mắc liên hệ thầy Phan Việt Hùng (Bí thư LCD Khoa Kế Toán): 0934 9999 78. 
.

Chi tiết xem tại Fanpage: https://www.facebook.com/AccountingDepartmentDUE/