DHKT

Giới thiệu Liên chi Đoàn khoa Du lịch

26/03/2015

Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa Du lịch

Cùng với sự thành lập Khoa Du Lịch, vào tháng 4 năm 2012, Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Khoa Du Lịch ra đời như một tổ chức nòng cốt của khoa. Gồm có 20 thành viên, với Bí thư hiện nay là Cô Đoàn Thị Hoài Thanh, 3 Phó bí thư và 17 Ủy viên Ban Chấp Hành. Về hoạt động, BCH Liên Chi Đoàn Khoa được chia thành 4 ban, gồm có: Ban Kĩ Năng, Ban Truyền Thông, Ban Hậu Cầu, Ban Văn Nghệ_Thể Thao. Tuy thời gian thành lập chưa lâu, vẫn còn non trẻ, nhưng BCH Liên Chi Đoàn Khoa đã nổ lực rất lớn, tất cả các thành viên trong BCH Liên Chi Đoàn Khoa đều rất nhiệt tình, cần mẫn, làm việc bằng tất cả nhiệt huyết, trách nhiệm của mình để phát triển Khoa Du Lich trở thành một Khoa lớn mạnh.

BCH Liên Chi Đoàn Khoa Du Lịch đã, đang và sẽ còn phấn đấu thật nhiều, cống hiến thật nhiều những chương trình bổ ích, những thành công làm rạng danh của Khoa Du Lịch. Mỗi thành viên BCH đều luôn đặt cả niềm tin, hy vọng vào mỗi chương trình mà Khoa tổ chức, mỗi hoạt động mà Khoa tham gia. Tinh thần đó sẽ luôn được giữ mãi và truyền lại cho các thế hệ sau, để Khoa Du Lịch sẽ phát triển tốt đẹp và bền vững trong nay mai.

Video giới thiệu Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa Du lịch!