DHKT

Dự thảo các Quy định liên quan đến hoạt động HTQT

13/11/2017

1. Dự thảo "Quy định gửi và tiếp nhận sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên"

xem tại đây.

2. Dự thảo "Quy định quản lý người nước ngoài làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN"

xem tại đây.


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn