DHKT

Thông báo số 2 - Mời tham dự HTKH lần 2 "Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

19/12/2014

Trong khuôn khổ triển khai đề tài cấp Nhà nước “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (thuộc Chương trình KX.04.10/11-15), trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 với chủ đề: “ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02năm 2014

 

GIẤY MỜI

 

Trong khuôn khổ triển khai đề tài cấp Nhà nước “Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (thuộc Chương trình KX.04.10/11-15), trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội thảo khoa học lần 2 với chủ đề:

“ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

 

BAN TỔ CHỨC

trân trọng kính mời:

 

                                                        ...........................................................................

 

          đến tham dự Hội thảo.

 

Thời gian:   14h00, thứ hai, ngày 03 tháng 3 năm 2014.

Địa điểm:     Hội trường E, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

                       71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

 

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

 

 

                                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                    PGS.TS. Đào Hữu Hòa

 

 

Ghi chú Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị có thể liên lạc với cô Thạch - Phòng KH, SĐH & HTQT, điện thoại số 0982.644.456 hoặc truy cập website hội thảo  http://hoithao.due.edu.vn/ht/177