DHKT

Thư mời viết bài cho Hội thảo "Ngân hàng Việt Nam: bối cảnh và triển vọng"

17/12/2014

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO

 

          Kính gửi: Ông/Bà …..............................................................          

          Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng dự kiến tổ chức hội thảo khoa học “Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng” vào tháng 8/2014. Thay mặt ban tổ chức Hội thảo, kính mời Ông/Bà viết bài và tham dự Hội thảo.

          Ông/Bà có thể chọn một/nhiều chủ đề trong danh mục các chủ đề gợi ý hoặc các chủ đề có liên quan. Danh mục các chủ đề gợi ý và bố cục gợi ý của bài viết được đính kèm với thư này. Các bài viết có chất lượng sẽ được chọn đăng trong kỷ yếu của hội thảo và có thể được chấp nhận đăng trên tạp chí Khoa học kinh tế của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, một trong những tạp chí chuyên ngành có uy tín, được sự công nhận của Hội đồng chức danh ngành Kinh tế.

          Ông/Bà có thể liên hệ với Ban tổ chức hội thảo qua địa chỉ mail:    hoithaotaichinhnganhang@gmail.com hoặc số điện thoại 0511- 3847 001. Hạn chót nhận bài là ngày 30/06/2014.

          Trân trọng.