DHKT

Cơ hội cho sinh viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán lấy chứng chỉ CPA Australia

Cơ hội cho sinh viên chuyên ngành kế toán và kiểm toán lấy chứng chỉ CPA Australia

Trên cơ sở đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán và kiểm toán của Trường Đại học Kinh Tế, ĐH Đà Nẵng, Tổ chức CPA Australia đã đánh giá cao khung chương trình đào tạo của Nhà trường và chấp thuận cho sinh viên theo học tại Trường được xem xét miễn 4 môn cơ bản đối với chuyên ngành kiểm toán và 3 môn cơ bản đối với chuyên ngành kế toán trong toàn bộ chương trình đào tạo để nhận chứng chỉ CPA Australia. Đây là trường hợp đầu tiên, một chương trình đào tạo cử nhân trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức CPA Australia chấp nhận miễn giảm này.

CPA Australia là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất châu Úcvà là hiệp hội kế toán đứng vào hàng thứ bảy trên thế giới gồm 117 ngàn hội viên ở hơn 100 quốc gia. Mang danh hiệu CPA được các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính kế toán toàn cầu công nhận và tôn vinh. CPA Australia, được thành lập từ năm 1886, có một lịch sử lâu đời và đáng kiêu hãnh về những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp phục vụ lợi ích công và lợi ích cộng đồng. CPA Australia cũng rất tự hào về tư duy tiên phong, đổi mới – đặc biệt trong việc áp dụng công nghệ mới để trao đổi kiến thức – và xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược mang lại lợi ích cho hội viên.

Nhân sự kiện hợp tác giữa TrườngĐH Kinh Tế, ĐH Đà Nẵng và CPA Australia, một sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Kinh Tế cũng đã được CPA Australia chọn làm "Sứ giả sinh viên" của CPA Australia tại Đà Nẵng làm cầu nối giữa sinh viên kế toán, kiểm toán của Trường với CPA Australia.