DHKT

Nộp đơn đăng ký dự thi các học phần vắng phép

03/03/2017

Đề nghị sinh viên các lớp đại học Hệ chính quy đã nộp hồ sơ xin vắng thi trong các học kỳ trước (từ Học kỳ II năm học 2015-2016 đến Học kỳ I năm học 2016-2017) có nguyện vọng thi lại vào đợt thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016-2017 nộp các hồ sơ sau về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

+ Đơn đăng ký dự thi các học phần xin vắng phép

+ Thời khóa biểu cá nhân học kỳ 2 năm học 2016-2017

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 03/03/2017 đến hết ngày 14/03/2017.

Tải về: Mẫu đơn đăng ký dự thi