DHKT

Thông báo link đăng ký Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp trọng điểm

18/11/2022

Kính gửi: - Sinh viên hệ chính quy các lớp trọng điểm Khóa 45K về trước.

 

 Nhằm khuyến khích sinh viên các lớp trọng điểm đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, Nhà trường thông báo đến các sinh viên hệ chính quy các lớp trọng điểm Khóa 45K về trước có mong muốn đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp trong HK I/2022-2023 nhưng không thể đăng ký trên hệ thống do không đủ điểm TBC tích lũy thực hiện như sau:

1. Đăng ký thực tập trên hệ thống

2. Điền thông tin đăng ký khóa luận vào link sau: https://forms.gle/Q8Nqsa37HEqnBJrz7

3. Thực hiện các nội dung khác theo Thông báo về đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022 - 2023 ngày 14/11/2022.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110 - cô Trang) để được xem xét, giải quyết.

Trân trọng!

 

Danh sách các lớp trọng điểm 43K: xem tại đây

Danh sách các lớp trọng điểm 44K: xem tại đây

Danh sách các lớp trọng điểm 45K: xem tại đây