DHKT

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Chương trình nhằm đào tạo cử  nhân ngành quản trị kinh doanh có năng lực chuyên môn cao theo tiêu chuẩn quốc tế, có phẩm chất chính trị tốt, và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu xã hội. Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng:

- Hiểu biết tổng quát các lĩnh vực kinh doanh, nhận thức sâu sắc và thực hành hữu hiệu các chức năng quản trị trong tổ chức.

- Phát triển vai trò của nhà quản trị tài chính trong việc ra các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả trong các doanh nghiệp.

- Thích ứng nhanh, tự cập nhật kiến thức, và có thể tiếp tục theo học các bậc cao hơn ở trong và ngoài nước.

1.2. chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức: Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ nắm được các kiến thức cốt lõi về:

- Hoạch định ngân sách đầu tư

- Quản trị tiền mặt

- Quản trị quan hệ với nhà cung cấp vốn như cổ đông, ngân hàng, tổ chức đầu tư.

- Tín dụng thương mại           

- Chính sách thuế, cổ tức

- Lập kế hoạch tài chính và phân tích tài chính

- Quản trị lương, quản trị rủi ro, quản trị chi phí

1.2.2. Kỹ năng

- Phát triển các kĩ năng truyền thông:Có thể soạn thảo được các báo cáo, kế hoạch trong công việc; Có khả năng thuyết trình trước một nhóm một cách mạch lạc, thuyết phục; Có khả năng lắng nghe, chia sẻ thông tin với người khác;

- Có khả năng giao tiếp, làm việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

- Phát triển tư duy tích cực, sáng tạo: biết cách xác định vấn đề, đánh giá các phương án bằng cách sử dụng các công cụ và đưa ra kết luận hợp lý.

- Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin (máy tính, Internet v.v.), các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho công việc trong lĩnh vực tài chính.

- Lãnh đạo và làm việc nhóm: biết cách lãnh đạo một nhóm để đạt mục tiêu chung thông qua việc duy trì sự gắn kết nhóm, sự hài lòng của các thành viên.

- Làm việc cá nhân: biết cách quản lý thời gian, quản lý  stress.

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Tuân thủ các quy định của pháp luật

- Thể hiện các hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội

- Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong quá trình ra quyết định và cân nhắc đến tác động của nhiều bên hữu quan.

- Có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, trách nhiệm với nghề nghiệp

- Có thái độ tập trung, chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi

- Có cam kết cao đối với công việc, hoàn thành công việc theo đúng các yêu cầu hay nhiệm vụ được phân công.

- Hòa đồng, thấu hiểu và tôn trọng cấp trên, đồng nghiệp, đối tác…

1.3. Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên ngành quản trị tài chính cung cấp bằng cấp chuyên môn cho học viên để trở thành các nhà quản trị tài chính chuyên nghiệp. Cơ hội việc làm của sinh 

viên sau khi tốt nghiệp:

- Tham gia vào các quyết định đầu tư và tài trợ hiệu quả trong các doanh nghiệp.

- Tư vấn doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh trên thị trường tài chính.

- Đảm nhiệm công việc trong các tổ chức, viện nghiên cứu, và nghiên cứu ở nước ngoài hoặc trong nước ở cấp cao hơn một cách dể dàng.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN