DHKT

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cũng như trang bị các kiến thức liên quan về các định chế tài chính và thị trường tài chính. Bên cạnh các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, chương trình còn tạo cho người học khả năng tư duy, khả năng nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các kiến thức trong thực tiễn.

Ngoài ra, sinh viên còn được chú trọng giáo dục về phẩm chất, bản lĩnh chính trị, bảo đảm đạo đức nghề nghiệp và có sức khỏe tốt.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về lý thuyết tài chính nói chung và tài chính doanh nghiệp nói riêng

- Có kiến thức về những vấn đề của tài chính doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài chính, đầu tư tài chính, công cụ phái sinh trong phòng ngừa và quản trị rủi ro, thị trường và các định chế tài chính, tài chính quốc tế,...

- Có khả năng phân tích định lượng, giải quyết những vấn đề tài chính bằng các kỹ thuật và phương pháp định lượng.

1.2.2. Kỹ năng

- Quản lý tài chính doanh nghiệp như hoạch định, thực thi các chính sách tài chính doanh nghiệp.

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

- Thực hiện và cung ứng các dịch vụ tài chính như tư vấn tài chính, môi giới tài chính, định giá tài sản, bảo hiểm, chứng khoán, …

- Kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế với khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

.- Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tích lũy, cập nhật kiến thức; kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng phối hợp, làm việc theo nhóm; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng viết báo cáo, lập dự án và bảo vệ dự án.

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định pháp luật, quan tâm và hành động có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc lợi ích của xã hội.

- Thể hiện tinh thần học tập suốt đời, tích cực cập nhật, nâng cao kiến thức mọi mặt, đặc biệt là kiến thức nghề nghiệp; luôn có trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc.  

- Năng động, trung thực, cầu thị, có ý thức kỷ luật, hợp tác trong hoạt động nghề nghiệp.

1.3. Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc với tư cách chuyên viên tài chính hoặc vị trí quản trị tài chính các cấp trong các tổ chức sau:

+ Các doanh nghiệp.

+ Các tổ chức cung ứng các dịch vụ tài chính.

+ Các định chế tài chính.

Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp còn có thể trở thành các nhà tư vấn tài chính độc lập hoặc công tác tại các viện nghiên cứu kinh tế, các trường đại học và cao đẳng khối ngành kinh tế.

  2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN