DHKT

Bùi Thị Minh Thu

TS. BÙI THỊ MINH THU

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Tại:Trường Đại Học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Tại Đại học Cần Thơ

Đơn vị công tác

Khoa Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Chức vụ

Giảng viênkhoa Quản trị kinh doanh

Học vị

Tiến sĩ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Địa chỉ liên hệ

71 – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

SĐT

0914180006

Email

thubtmgv@gmail.com