DHKT

THS. NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

THS. NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành

Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế

Tại:Trường Đại Học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành

Chuyên ngành Quản trị & Tài chính

Tại Vương quốc Anh

Đơn vị công tác

Khoa Quản trị Kinh doanh-Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Chức vụ

Giảng viênkhoa Quản trị kinh doanh

Học vị

Thạc sĩ

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ

71 – Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

SĐT

0935330696

Email

tranntb@due.edu.vn